Juli pysslar om de små, de är tjocka och blanka! Nu börjar ögonen öppnas!

Överst till vä. Vicci, till höger Nicco.