31/3 2011 “Juli” NO UCH SE U(V)CH SE VCH Privé Carmen Electra är nu
parad med sin fästman INT U(V)CH NORD U(V)CH SE VCH Ykarus Klamap Debra !
Vi hoppas på söta valpar, i början av juni!

Juli is now mated to INT U(V)CH NORD U(V)CH SE VCH Ykarus Klamap Debra ! We hope for cute puppies! 🙂